Funkcjonalna analiza wykładników formalnych pytania w języku litewskim i polskim

Source:

Funkcjonalna analiza wykładników formalnych pytania w języku litewskim i polskim, Volume Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia, Issue 391/IV, p.101-112 (1978)

ISBN:

0435-5865

Other Number:

596

Export: [Tagged][XML][BibTex]