Profesor Dr Eqrem Çabej (1908-1980), wybitny filolog, twórca współczesnego językoznawstwa albańskiego

Source:

Profesor Dr Eqrem Çabej (1908-1980), wybitny filolog, twórca współczesnego językoznawstwa albańskiego, Volume Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia, Issue 777/IX, p.99-114 (1985)

ISBN:

0435-5865

Other Number:

604

Export: [Tagged][XML][BibTex]