W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki

Source:

W sprawie koncepcji antropocentrycznej języka na potrzeby lingwistyki stosowanej. Na marginesie książki Franciszka Gruczy pt. Zagadnienia metalingwistyki, Volume Acta Universitatis Wratislaviensis Germanica Wratislaviensia, Issue 905/X, p.91-102 (1986)

ISBN:

0435-5865

Other Number:

608

Export: [Tagged][XML][BibTex]