Program minimalistyczny: Syntaktyczna rewolucja czy ewolucja?

Authors:

Witkoś, J.

Source:

Program minimalistyczny: Syntaktyczna rewolucja czy ewolucja?, Volume Acta Neophilologica, Issue 1, p.89-96 (1999)

ISBN:

1509-1619

Other Number:

642

Export: [Tagged][XML][BibTex]