Miejsce fonetyki języka angielskiego w szkole - implikacje dla kształcenia nauczycieli

Authors:

Wrembel, M.

Source:

Miejsce fonetyki języka angielskiego w szkole - implikacje dla kształcenia nauczycieli, Volume Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Dydaktyka fonetyki języka obcego, NEOFILOLOGIA. Tom II, p.29-40 (2002)

ISBN:

brak-0906

Other Number:

2096

Export: [Tagged][XML][BibTex]