Tipet strukturale të interrogativit të gjuhës shqipe krahasuar me gjuhët e tjera (të ballkanit dhe me gjuhët indoevropiane)

Source:

Tipet strukturale të interrogativit të gjuhës shqipe krahasuar me gjuhët e tjera (të ballkanit dhe me gjuhët indoevropiane), Universiteti i Kosovës, Volume Seminari Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptarë. Përmbledhje e ligjeratëve dhe e kumtesave të mbajtura në seminarin e vitit 1980, Prishtiné, p.241-243 (1980)

ISBN:

brak-0770

Other Number:

1218

Export: [Tagged][XML][BibTex]