Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w polskim systemie akredytacji

Source:

Wyższe szkolnictwo niepaństwowe w polskim systemie akredytacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Volume Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, Białystok, p.73-83 (2002)

ISBN:

brak-0766

Other Number:

1718

Export: [Tagged][XML][BibTex]