Zastosowanie interakcyjnych metod szkoleniowych w nauce języków obcych a wymogi standardu językowego w bankowości polskiej

Source:

Zastosowanie interakcyjnych metod szkoleniowych w nauce języków obcych a wymogi standardu językowego w bankowości polskiej, Instytut Międzynarodowych Finansów i Bankowości, Volume Rozwój gospodarki europejskiej - problemy integracji, Warszawa, p.168-204 (1997)

ISBN:

brak-0750

Other Number:

1205

Export: [Tagged][XML][BibTex]