Psychologiczne bariery w uprawianiu sportu rekreacyjnego

Authors:

Lipoński, W.

Source:

Psychologiczne bariery w uprawianiu sportu rekreacyjnego, Volume Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rekreacyjnej działalności sportowej. Monografie AWF w Poznaniu, Issue tom 282, p.67-97 (1990)

ISBN:

brak-0737

Other Number:

1080

Export: [Tagged][XML][BibTex]