Postmodernistyczna wzniosłość: Derrida i Lyotard

Source:

Postmodernistyczna wzniosłość: Derrida i Lyotard, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Volume Poznańskie studia z filozofii nauki 13. Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, Warszawa - Poznań, p.167-187 (1993)

ISBN:

brak-0658

Other Number:

1251

Export: [Tagged][XML][BibTex]