Jerzy Pietrkiewicz. 'Sylabizując magię aż po liter skraj...'

Source:

Jerzy Pietrkiewicz. 'Sylabizując magię aż po liter skraj...', Uniwersytet Jagielloński, Volume Pisarze emigracyjni. Sylwetki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCIX, Prace polonijne, Issue tom 18, Kraków, p.125-136 (1993)

ISBN:

brak-0638

Other Number:

1249

Export: [Tagged][XML][BibTex]