Rozumienie sposobów istnienia języka a kryteria podziału pracy lingwistycznej

Source:

Rozumienie sposobów istnienia języka a kryteria podziału pracy lingwistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Volume Ogród nauk filologicznych. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, Opole, p.657-665 (2005)

ISBN:

brak-0597

Other Number:

2237

Export: [Tagged][XML][BibTex]