Identiteit en lokaliteit in "Mijn zuster de negerin" van Cola Debrot: Nederlands-Antilliaans werk in het licht van de Afrikaanse 'plaasroman'

Authors:

Koch, J.

Source:

Identiteit en lokaliteit in "Mijn zuster de negerin" van Cola Debrot: Nederlands-Antilliaans werk in het licht van de Afrikaanse 'plaasroman', Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, Volume Neerlandistiek de grenzen voorbij: Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum, Woubrugge, p.187-203 (2004)

ISBN:

brak-0581

Other Number:

1876

Export: [Tagged][XML][BibTex]