Audiowizualne zajęcia z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego w toku studiów anglistycznych

Authors:

Lipoński, W.

Source:

Audiowizualne zajęcia z wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego w toku studiów anglistycznych, WSP, Volume Kulturoznawstwo w nauczaniu języków obcych, Zielona Góra, p.93-123 (1980)

ISBN:

brak-0471

Other Number:

1077

Export: [Tagged][XML][BibTex]