Pisanie w języku obcym jako doświadczenie interkulturowe

Source:

Pisanie w języku obcym jako doświadczenie interkulturowe, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Volume Wielojęzyczność i międzykulturowość na lekcji języka obcego – między teorią a praktyką nauczania, Warszawa, p.169-187 (2016)

ISBN:

83-88012-12-6

Export: [Tagged][XML][BibTex]