Od Turgieniewa do Moore'a - rola literatury rosyjskiej w ideologii Ligi Gaelickiej

Authors:

Jarząb, J.

Source:

Od Turgieniewa do Moore'a - rola literatury rosyjskiej w ideologii Ligi Gaelickiej, Volume Kultury wschodniosłowiańskie - Oblicza i Dialog, Issue 6, p.65-74 (2016)

ISBN:

2391-470X

Export: [Tagged][XML][BibTex]