Konkordancer internetowy w nauce języka: w stronę optymalizacji

Authors:

Kaszubski, P.

Source:

Konkordancer internetowy w nauce języka: w stronę optymalizacji, Universitas, Volume Korpusy w angielsko-polskim językoznawstwie kontrastywnym: teoria i praktyka, Kraków, p.328-359 (2006)

ISBN:

brak-0464

Other Number:

2156

Export: [Tagged][XML][BibTex]