Nauczyciel - uczący się dorosły. Refleksje nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w oparciu o program Tablit

Authors:

Basińska, A.

Source:

Nauczyciel - uczący się dorosły. Refleksje nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w oparciu o program Tablit, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Volume Nauczyciel wczesnej edukacji. Rozwijanie kompetencji zawodowych, Łódź, p.161-171 (2016)

ISBN:

978-83-8088-170-9

Export: [Tagged][XML][BibTex]