Wielojęzyczność jako norma? Implikacje dla glottodydaktyki i polityki językowej

Authors:

Ewert, A.

Source:

Wielojęzyczność jako norma? Implikacje dla glottodydaktyki i polityki językowej, Towarzystwo Naukowe KUL, Volume Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, Lublin, p.102-113 (2006)

ISBN:

brak-0460

Other Number:

2135

Export: [Tagged][XML][BibTex]