Postkolonialna dysymulacja. O (post)zależnościowych aspektach historiografii polsko-niemieckiego transferu kulturowego

Authors:

Zajas, P.

Source:

Postkolonialna dysymulacja. O (post)zależnościowych aspektach historiografii polsko-niemieckiego transferu kulturowego, Wydział "Artes Liberales", Volume Perspektywy postkolonializmu w Polsce, Polska w perspektywie postkolonialnej, Warszawa, p.147-159 (2016)

ISBN:

brak-4593

Export: [Tagged][XML][BibTex]