Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową

Source:

Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową, Volume Przegląd Socjologii Jakościowej, Issue 12(4), p.56-77 (2016)

ISBN:

1733-8069

URL:

www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Export: [Tagged][XML][BibTex]