Narracyjny charakter medycznego opisu przypadku a jego spójność

Source:

Narracyjny charakter medycznego opisu przypadku a jego spójność, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, Volume Spójność tekstu specjalistycznego (2), Warszawa, p.125-134 (2016)

ISBN:

brak-4578

URL:

ttp://www.sn.iksi.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+34+M_Górnicz+M_Kornacka+Spójność%20tekstu+specjalistycznego+2.pdf

Export: [Tagged][XML][BibTex]