Kognitywne ujęcie aktów mowy na podstawie {Koriolana} Szekspira w tłumaczeniu St. Barańczaka

Source:

Kognitywne ujęcie aktów mowy na podstawie {Koriolana} Szekspira w tłumaczeniu St. Barańczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Volume Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne, Gdańsk, p.159-169 (2001)

ISBN:

brak-0455

Other Number:

1428

Export: [Tagged][XML][BibTex]