Theroux, Paul. 2016. Ostatni pociąg do zona verde. Lądem z Kapsztadu do Angoli. Przeł. Michał Szczubiałka. Wołowiec: „Czarne”

Authors:

Zajas, P.

Source:

Volume Nowe Książki, Issue 6, p.60-61 (2016)

URL:

http://www.instytutksiazki.pl/p,czasopisma,28025,35334,62016.html

Export: [Tagged][XML][BibTex]