Automatyzacja prac leksykograficznych

Authors:

Jankowski, M.

Source:

Automatyzacja prac leksykograficznych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Volume Język i technologia, Warszawa, p.126-131 (1996)

ISBN:

brak-0448

Other Number:

943

Export: [Tagged][XML][BibTex]