Beelden van Polen en Midden- en Oost-Europa in de Nederlandse cultuur

Authors:

Sterckx, J.

Source:

Beelden van Polen en Midden- en Oost-Europa in de Nederlandse cultuur, Adam Mickiewicz University Press, Volume OWAD, Issue 7, Poznań, p.189 (2016)

ISBN:

978-83-232-3043-4

Export: [Tagged][XML][BibTex]