Niemilknące muzy. Wydawcy, tłumacze i pośrednicy kulturowi na frontach Wielkiej Wojny 1914-1918

Authors:

Zajas, P.

Source:

Niemilknące muzy. Wydawcy, tłumacze i pośrednicy kulturowi na frontach Wielkiej Wojny 1914-1918, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, p.428 (2016)

ISBN:

978-83-232-2980-3

URL:

http://www.press.amu.edu.pl

Export: [Tagged][XML][BibTex]