Echa 'dawnych' podziałów w kontekście demokratycznych przemian w Irlandii Północnej i Republice Południowej Afryki. Analiza porównawcza na podstawie powieści Lucy Caldwell i Zoë Wicomb

Authors:

Bartnik, R.

Source:

Echa 'dawnych' podziałów w kontekście demokratycznych przemian w Irlandii Północnej i Republice Południowej Afryki. Analiza porównawcza na podstawie powieści Lucy Caldwell i Zoë Wicomb, Volume Przestrzenie Teorii, Issue 24, p.171-192 (2015)

ISBN:

1644-6763

Export: [Tagged][XML][BibTex]