Adaptacja jako krwawe bagno. Tłumacząc spektakl 2008: Macbeth na angielski.

Authors:

Anessi, T.

Source:

Adaptacja jako krwawe bagno. Tłumacząc spektakl 2008: Macbeth na angielski., Volume Przekładaniec. A Journal of Translation Studies, Issue 31, p.201-221 (2016)

ISBN:

1425-6851

URL:

http://www.ejournals.eu/Przekladaniec/Numer-31/art/7381/

Export: [Tagged][XML][BibTex]