Produkcja w tłumaczeniu konsekutywnym

Authors:

Korpal, P.

Source:

Produkcja w tłumaczeniu konsekutywnym, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Volume Dydaktyka tłumaczenia ustnego, Katowice, p.185-203 (2015)

ISBN:

978-83-64844-20-1

URL:

https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/14246

Export: [Tagged][XML][BibTex]