Przetwarzanie w tłumaczeniu symultanicznym

Authors:

Chmiel, A.

Source:

Przetwarzanie w tłumaczeniu symultanicznym, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Volume Dydaktyka tłumaczenia ustnego, Katowice, p.227-247 (2015)

ISBN:

978-83-64844-20-1

URL:

http://hdl.handle.net/10593/14245

Export: [Tagged][XML][BibTex]