Mięso, metal i kod. Alternatywne anatomiczne architektury

Authors:

Olsza, M.

Source:

Mięso, metal i kod. Alternatywne anatomiczne architektury, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, p.14-31 (2014)


Export: [Tagged][XML][BibTex]