Parametryzacja kontroli podmiotowej i dopełnieniowej

Authors:

Witkoś, J.

Source:

Parametryzacja kontroli podmiotowej i dopełnieniowej, Volume Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Issue LXX, p.197-210 (2014)

ISBN:

0032-3802

Export: [Tagged][XML][BibTex]