Literatura światowa w czasach Wielkiej Wojny (1914-1918). Jan Paweł Kaczkowski jako aktor polsko-niemiecko-belgijskiego transferu literackiego

Authors:

Zajas, P.

Source:

Literatura światowa w czasach Wielkiej Wojny (1914-1918). Jan Paweł Kaczkowski jako aktor polsko-niemiecko-belgijskiego transferu literackiego, Volume Pamiętnik Literacki, Issue 2, p.191-222 (2015)

ISBN:

0031-0514

URL:

http://pamietnikliteracki.pl/pl/

Export: [Tagged][XML][BibTex]