Pierwsza wojna światowa jako przestrzeń kulturowych transakcji. Postulaty metodologiczne

Authors:

Zajas, P.

Source:

Pierwsza wojna światowa jako przestrzeń kulturowych transakcji. Postulaty metodologiczne, Volume Kultura i Społeczeństwo, Issue 4, p.131-147 (2014)

ISBN:

0023-5172

URL:

http://www.degruyter.com/view/j/kultura

Export: [Tagged][XML][BibTex]