Stakkers, lastpakken en authenticiteit. Nederlandse beeldvorming over Midden- en Oost-Europa

Authors:

Sterckx, J.

Source:

Stakkers, lastpakken en authenticiteit. Nederlandse beeldvorming over Midden- en Oost-Europa, Volume Neerlandia: Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Taal, Cultuur en Maatschappij, Issue 1, p.22-23 (2015)

ISBN:

0028-2382

URL:

www.anv.nl

Export: [Tagged][XML][BibTex]