Dialog, który ma wartość edukacyjną. O metodzie Questioning the Author w dydaktyce

Source:

Dialog, który ma wartość edukacyjną. O metodzie Questioning the Author w dydaktyce, Volume Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, Issue 4, p.34-40 (2014)

ISBN:

1643-8779

URL:

http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2014-4/ebis-2014-4-5.swf

Export: [Tagged][XML][BibTex]