Tyflowskazówki. Nauczanie osób niewidomych oraz słabowidzących w kontekscie szkolnictwa wyzszego

Source:

Tyflowskazówki. Nauczanie osób niewidomych oraz słabowidzących w kontekscie szkolnictwa wyzszego, Wydział Anglistyki / iBooks, Poznań, p.60 (2014)

ISBN:

978-83-938-2561-5

URL:

https://itunes.apple.com/pl/book/tyflowskazowki/id896815565?mt=13

Export: [Tagged][XML][BibTex]