Etnografia produkcji przekładu. (Semi)peryferyjne literatury na niemieckim rynku książki

Authors:

Zajas, P.

Source:

Etnografia produkcji przekładu. (Semi)peryferyjne literatury na niemieckim rynku książki, Volume Teksty Drugie, Issue 4, p.295-318 (2014)

ISBN:

0867-0633

URL:

http://tekstydrugie.pl/pl/

Export: [Tagged][XML][BibTex]