Transfer w czasach konfliktu. Aktorzy propagandy kulturowej w czasie pierwszej wojny światowej

Authors:

Zajas, P.

Source:

Transfer w czasach konfliktu. Aktorzy propagandy kulturowej w czasie pierwszej wojny światowej, Volume Przegląd Humanistyczny, Issue 4, p.31-51 (2014)

ISBN:

0033-2194

URL:

http://www.przegladhumanistyczny.uw.edu.pl

Export: [Tagged][XML][BibTex]