Polskie zagraniczne przedstawicielstwa prasowe w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918)

Authors:

Zajas, P.

Source:

Polskie zagraniczne przedstawicielstwa prasowe w czasie Wielkiej Wojny (1914-1918), Volume Dzieje Najnowsze, Issue 3, p.29-44 (2014)

ISBN:

0419-8824

URL:

http://www.dig.com.pl/strony/ST_Dzieje2014-3994.pdf

Export: [Tagged][XML][BibTex]