Spójność tekstu specjalistycznego a obraz pacjenta w medycznym opisie przypadku

Source:

Spójność tekstu specjalistycznego a obraz pacjenta w medycznym opisie przypadku, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytet Warszawski, Volume Spójność tekstu specjalistycznego, Warszawa, p.80-89 (2014)

ISBN:

brak-3983

URL:

http://portal.uw.edu.pl/documents/7732735/0/SN+23+Małgorzta+Kornacka+%28red.%29%2C%20Spójność%20tekstu+specjalistycznego.pdf

Export: [Tagged][XML][BibTex]