Notariusze i pisarze miejscy a standaryzacja tekstów prawnych w Szkocji

Authors:

Kopaczyk, J.

Source:

Notariusze i pisarze miejscy a standaryzacja tekstów prawnych w Szkocji, Volume Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Issue 26, p.123-136 (2013)

ISBN:

2082-9825

URL:

http://www.ptpn.poznan.pl/Wydawnictwo/czasopisma/PSJ/psj.html

Export: [Tagged][XML][BibTex]