Bičovský, Jan 2012. Stručná mluvnice praindoevropštiny (A Short Grammar of Proto-Indo-European), Prague: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta

Authors:

Kim, R.

Source:

Bičovský, Jan 2012. Stručná mluvnice praindoevropštiny (A Short Grammar of Proto-Indo-European), Univerzita Karlova v Praze, Filozofická Fakulta, Volume Kratylos, Issue 58, Prague, p.199-202 (2013)


Export: [Tagged][XML][BibTex]