Zapomniany Wielkopolanin - Ksiądz Jan Piotrowski, sekretarz kancelarii królewskiej, Pasek XVI wieku

Authors:

Lipoński, W.

Source:

Zapomniany Wielkopolanin - Ksiądz Jan Piotrowski, sekretarz kancelarii królewskiej, Pasek XVI wieku, Volume Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, Issue 29, p.141-170 (2009)

ISBN:

0551-3790

Export: [Tagged][XML][BibTex]