Krytyka mitograficzna i historiograficzna literatury amerykańskiej. Wpływ fenomenologii, hermeneutyka i strukturalizm

Source:

Krytyka mitograficzna i historiograficzna literatury amerykańskiej. Wpływ fenomenologii, hermeneutyka i strukturalizm, Universitas, Volume Historia literatury amerykańskiej XX w, Issue t. 2, Kraków, p.254-259 (2003)

ISBN:

brak-0361

Other Number:

1907

Export: [Tagged][XML][BibTex]