Kształcenie nauczycieli języka angielskiego w kontekście założeń Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

Source:

Kształcenie nauczycieli języka angielskiego w kontekście założeń Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Volume Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków obcych w polskim systemie edukacji, Łódź, p.245-254 (2007)

ISBN:

brak-3566

Export: [Tagged][XML][BibTex]