Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej

Authors:

Lipoński, W.

Source:

Rochwist i palant. Studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych na tle tradycji europejskiej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, p.288 (2004)

ISBN:

83-88923-36-6

Export: [Tagged][XML][BibTex]