Badania literackie w latach 80. I 90: "Nowy Historyzm", spory o kanon literatury amerykańskiej, perspektywa postkolonialna

Source:

Badania literackie w latach 80. I 90: "Nowy Historyzm", spory o kanon literatury amerykańskiej, perspektywa postkolonialna, Universitas, Volume Historia literatury amerykańskiej XX w, Issue t. 2, Kraków, p.741-750 (2003)

ISBN:

brak-0354

Other Number:

1910

Export: [Tagged][XML][BibTex]