Polska wersja Kompleksowej Oceny Zagrażających Stanów Psychicznych (CAARMS) – opis metody

Source:

Polska wersja Kompleksowej Oceny Zagrażających Stanów Psychicznych (CAARMS) – opis metody, Volume Psychiatria Polska, Issue 46, p.95-107 (2012)

ISBN:

0033-2674

Export: [Tagged][XML][BibTex]